zondag 30 januari 2011

Tien argumenten van creationisten weerlegd

The Thinking Atheist neemt de moeite tien creationistische drogredenen te ontkrachten. Wat mijn daarin tegenstaat is de wat propagandistische, gelijkhebberige toon. Doet afbreuk aan het gelijk dat ze natuurlijk wel degelijk hebben.

Meer atheïsten op VideoVolt.

9 opmerkingen:

 1. Ik vind de evolutietheorie niet overtuigend maar aangezien het de enige wetenschappelijke theorie is die het leven probeert te verklaren wordt het door de meeste wetenschappers ondersteund (kuddegedrag). Een op wishfull-thinking gebasseerde theorie zonder overtuigende bewijzen.
  Ik zou heel graag in evolutie willen geloven maar als ik kijk naar de feiten dan lukt het me niet. Ik heb veel respect voor al die wetenschappers omdat ze alleen maar bezig zijn met pogen te bewijzen waar ze in willen geloven en dat geloof zullen ze nooit opgeven. Evolutionisten hebben geen vrije keus.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @Anoniem: maar jij hebt zo te lezen ook totaal geen achtergrond (denk hier minimaal aan HAVO/VWO natuurkunde o.i.d.) in de werkwijze van "wetenschappers" en kritisch denken. Allemaal niet zo erg (wel jammer, maar we leven nou eenmaal in een platte democratie waar iedereen mag denken wat hij/zij wil).

  Misschien is het een idee om jezelf écht in te lezen in de materie voordat je de "evolution is wrong because it's also just a believe" foldertjes napraat. Mijn gedachte bij jouw commentaar hier is namelijk: wat een onzin, kom eens met een echt argument; geef dan eens een "feit" dat niet klopt (en geef ook aan waarom het dan niet klopt).

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Creationisme en intelligent design worden hier door elkaar gehaald. Voor de rest wel een aardig filmpje, behalve dan dat atheïsten er weinig mee winnen als de evolutietheorie bewezen wordt. Het zou een fundamentalistische visie op de bijbel of koran wellicht tegengegaan, maar het geloof in God verdwijnt niet. De vraag waarom we er zijn en waarom en hoe alles om ons heen er is, blijft intact en kan eigenlijk alleen goed worden opgelost als je een Godheid achter dit alles accepteert. Atheïsten die fundamentalisten bevechten, strijden dus tegen windmolens.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wetenschappers geloven niet in de evolutie theorie. De theorie zou nl. best onwaar kunnen zijn, zij het dat die dan wordt vervangen door een betere theorie.
  Het bestaan van God is geen wetenschappelijke theorie, maar een onbewezen vooronderderstelling of geloof, dus dat zal nooit een wetenschappelijke theorie kunnen vervangen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het is toch deerniswekkend om te zien hoe enthousiast mensen die bedrogen zijn met een dogma van de 19de eeuw, samenkomen op zo een blog om z'n allen van buiten geleerde slogans te roepen.

  Het antwoord op de 10 demagogische slogans in deze video kunnen als volgt samengevat worden:

  1. Koolstofdatering is inderdaad een geldige methode, maar het bewijst helemaal niets van de beweringen van de evolutietheorie. Het ontkracht net de evolutietheorie door aan te tonen dat levende soorten gedurende honderden miljoenen jaren onveranderd gebleven zijn. (http://www.fossil-museum.com/) Het is verder een gemene en bedrieglijke methode om te stellen dat alle mensen die de evolutietheorie verwerpen, geloven dat de aarde enkele duizenden jaren oud is; het is een klassiek voorbeeld van een straw man drogreden.

  2. Gelijkenissen in het genoom van verschillende levende wezens zijn geen bewijs voor evolutie. Want in de natuur zijn er geen mechanismen die voor het overbruggen van de verschillen tussen de soorten kunnen zorgen. Er is bijvoorbeeld geen mechanisme in de natuur, die de anatomische bouw van een aap kan omzetten in die van een mens, en die de aap intellectuele capaciteiten kan bijbrengen om beschavingen te bouwen, elektronenmicroscopen te bouwen etc. Daarom wijst de genetische gelijkenis er niet op dat de ene door middel van toevallige veranderingen omgevormd is tot de andere, maar dat ze door eenzelfde Intelligentie ontworpen zijn, Die ook hun leefomgeving heeft geschapen.

  Ook hier treffen we een bedrieglijke en gemene truc van de darwinisten aan. De redenering van de evolutionisten is hier als volgt: Er is evolutie, dus wijzen gelijkenissen op een gemeenschappelijke afstamming. Er is een gemeenschappelijke afstamming, dus er is evolutie. Een schoolvoorbeeld van een cirkelredenering.

  3. Straw man drogreden. Het is inderdaad een feit dat het darwinisme ontkracht kan worden aan de hand van simpele redeneringen, maar de slogan "waarom bestaan er dan nog apen" heb ik nergens aangetroffen in een werk dat de evolutietheorie weerlegt. Het is hoogstwaarschijnlijk verzonnen door darwinisten zelf. In werken waar de evolutietheorie ontkracht wordt, worden er harde bewijzen gebruikt. (http://www.evolutiondeceit.com/)

  4. Het aanhalen van de verschillende vormen van ogen in andere organismen, is helemaal geen objectie tegen het argument van de onherleidbare complexiteit; het is net een opsomming van verschillende voorbeelden onherleidbare complexiteit. Onherleidbare complexiteit wordt in bijna alle structuren van levende wezens gezien en houdt het volgende in: het menselijk oog, bijvoorbeeld, bestaan uit tientallen verschillende componenten zoals netvlies, pupil, iris, hoornvlies, traanklieren etc. en het werkt enkel indien al deze componenten aanwezig zijn en in harmonie samenwerken. Als je bijvoorbeeld de traanklier weghaalt, zal het oog kort na de geboorte uitdrogen en compleet nutteloos zijn. Een dergelijke complexiteit kan op geen enkele wijze verklaard worden door een evolutieproces.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. 5. Het atheisme is inderdaad een godsdienst die blinde toevalligheden verafgoodt als zogezegde scheppers van het leven. Onnozele voorbeelden als "geen postzegels verzamelen" zijn irrelevant. De hobbby's van een persoon zijn antwoorden op een vraag zoals 'wat doe je in je vrije tijd'; net zoals iemands godsdienst het antwoord is op vragen zoals 'wie ben je, wat ben je, waarom besta je?'

  6. Dat darwinisten een meerderheid vormen in de wetenschappelijke wereld, is helemaal geen bewijs voor hun gelijk. Het is bovendien heel normaal dat mensen die vanaf de lagere school geindoctrineerd worden met de evolutietheorie, standaard de evolutietheorie gaan aanhangen. Het verwerpen van het darwinisme vergt oprechtheid, moed om na te denken, onderzoek en vrij zijn om na te denken. Maar het is toch een feit dat de aanhang van het darwinisme onherroepelijk aan het dalen is.

  7. Als men niet het bestaan van de Inmenging van Een Intelligentie aanvaardt, dan beweert men dat het per toeval, vanzelf gebeurd is. Daarom kunnen darwinisten zo hard proberen als ze maar willen, om te opperen dat hun beweringen niet op toeval berusten; alles wat ze beweren is volledig terug te brengen op toeval. Zo zou, althans volgens darwinisten, alle genetische info door toevallige overschrijffouten of beschadigingen van het genetisch materiaal ontstaan zijn, dus door toevallige mutaties. De toevallige mutaties, die per toeval in overeenstemming zouden geweest zijn, met de natuurlijke omstandigheden (die ook toevallig ontstonden), zouden het overleefd hebben. Bovendien zouden de natuurwetten, in het kader van dewelke dit alles zou plaatsgevonden hebben, ook per toeval ontstaan zijn.

  Dit is een van de impassen, waar darwinisten op geen manier uit kunnen geraken.

  8. De identiteit van de oprichters van de VS is geen bewijs voor de beweringen van de evolutietheorie.

  9. De natuurwet dat de natuur, uit wiskundige, statistische redenen, steeds naar meer wanorde streeft, is niet te verenigen met de bewering van de evolutietheorie dat het leven, dat uiterst ordelijk is, in natuurlijke omstandigheden vanzelf gevormd is. De input van zonne-energie doet de tempo van dit streven naar meer entropie net toenemen, en is daarom geen objectie tegen dit argument. Verder kan dit zwakke bezwaar van de darwinisten gemakkelijk omzeild worden door het universum zelf te beschouwen als een gesloten systeem.

  10. Hitler was inderdaad een fervente darwinist, en bovendien steunde hij zijn politiek van eugenetica en sociaal-darwinisme; helemaal op Darwins evolutietheorie. (http://www.harunyahya.com/books/darwinism/social_weapon/social_weapon06.php)

  BeantwoordenVerwijderen
 7. In plaats van hun medemensen te bedriegen met zulke nietige slogans, zouden darwinisten beter eens antwoorden op enkele cruciale vragen:

  1. Hoe kon de eiwit, die vandaag nog niet gesynthetiseerd kan worden in de gecontroleerde omgeving van een 21ste labo, vanzelf ontstaan?

  2. Hoe konden duizenden van deze toevallig ontstane eiwitten elkaar vinden, hoe konden ze prachtige organellen, die ook niet aangemaakt kunnen worden in hedendaagse laboratoria, zoals de ribosomen, het RNA, het endoplasmatisch reticulum, lysosomen, de celkern en het DNA onstaan, en samen een levende cel vormen?

  3. Welk natuurlijk mechanisme zorgde voor de informatie in het genoom?

  4. Welke verklaring heeft het darwinisme voor de symmetrie en gulden snede in levende wezens?

  5. Darwinisten geloven dat toevallige mutaties alle organen van levende wezens voortgebracht hebben. In werkelijkheid bestaan er geen voorbeelden van mutaties die hiertoe kunnen bijdragen, maar darwinisten speculeren er noodgedwongen over dat misschien 1 op de miljard of triljoen mutaties misschien gunstig zou kunnen geweest zijn. Waarom zien we dan in het fossielenbestand geen sporen van dit denkbeeldig evolutieproces? De evolutietheorie voorspelt dat voor het verschijnen elk degelijk functioneel orgaan, er miljarden, zoniet triljoenen foutieve, niet-functionele, asymetrische, rare, versies moesten verschijnen, er zouden tussenvormen moeten verschenen zijn met halve vleugels, misvormde, kreupele vleugels, vleugels op de kop, een verkeerd aantal vleugels. Waarom vinden we die niet terug in het fossielenarchief?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Je wordt stil van Mhat. Zou hij weten wat wetenschap is?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. over dit filmpje,tjonge jonge, is that all? zonder echte argumenten iets aantonen? Pure hersenspoeling. Wetenschappelijk inhoudelijk wordt de evolutietheorie gefileerd in het boek" Schitterend Ongeluk of sporen van ontwerp". Dan vergaat je het lachten, zonder dat overigens een bewijs van God wordt gepoogd te brengen. (God zelf is wel wijzer om wetenschappelijk aangetoond te kunnen worden: de bijbel zegt zelf: het is voor "wijzen" verborgen, maar voor eenvoudigen geopenbaard". De vraag is meer of het atheïsme als enige het recht heeft om hun godsdienst te onderwijzen als correct. Zeker als dat technisch veel niet blijkt te kloppen. R. Dawkins, eindbaas, weet dat, en verklaart dat oorsprong van het leven nu van een andere planeet.... (need I say more?). Vandaar de verhevigde interesse voor buitenaardse planeten met leven.

  BeantwoordenVerwijderen